بایگانی دسته: منظره

جغد و لانه [رایگان]

طرح مشبک دو بعدی جغد و لانه

ادامه خواندن جغد و لانه [رایگان]

مشبک دو بعدی ماهی [رایگان]

1

به همراه نسخه pdf برای کار با دست و فایل وکتوری برای برش با دستگاه لیزر.

ادامه خواندن مشبک دو بعدی ماهی [رایگان]

سگ بیگل [رایگان]

طرح مشبک دوبعدی سگ بیگل چوبی

ادامه خواندن سگ بیگل [رایگان]

دو بعدی راکن ها

ادامه خواندن دو بعدی راکن ها

بچه پلنگهای شیطون

ادامه خواندن بچه پلنگهای شیطون