بایگانی دسته: جای شیرینی و شکلات

جای شکلات ۱۲ [ورژن لیزری]

جای شکلات چوبی 12

ادامه خواندن جای شکلات ۱۲ [ورژن لیزری]

جای شکلات ۱۱ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

طرح مشبک جای شکلات چوبی 11

ادامه خواندن جای شکلات ۱۱ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

جای شکلات ۱۰ [لیزری+دستی]

طرح مشبک جای شکلات 10

ادامه خواندن جای شکلات ۱۰ [لیزری+دستی]

جای شکلات ۹ [وکتوری]

طرح مشبک جای شکلات 9

ادامه خواندن جای شکلات ۹ [وکتوری]

جامیوه ای ۱۵ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جامیوه ای 15 ادامه خواندن جامیوه ای ۱۵ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

جامیوه ای ۱۴ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جا میوه ای 14 (طرح برگ و گل) ادامه خواندن جامیوه ای ۱۴ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

جای شکلات ۸ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جای شکلات 8

ادامه خواندن جای شکلات ۸ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

جامیوه ای ۱۳ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

طرح مشبک جامیوه ای 13

ادامه خواندن جامیوه ای ۱۳ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

جای شکلات ۷ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جای شکلات 7

ادامه خواندن جای شکلات ۷ [ورژن دستی+ورژن لیزری]

ظرف بیسکوییت [ورژن لیزری+ورژن دستی]

طرح مشبک ظرف بیسکوییت

ادامه خواندن ظرف بیسکوییت [ورژن لیزری+ورژن دستی]