بایگانی دسته: تجهیزات نظامی

پازل سه بعدی قلعه (وکتوری+رایگان)

طرح برش لیزر قلعه

ادامه خواندن پازل سه بعدی قلعه (وکتوری+رایگان)

ارابه جنگی ۲

طرح مشبک ارابه جنگی چوبی 2

ادامه خواندن ارابه جنگی ۲

ارابه جنگی ۱

ارابه جنگی ادامه خواندن ارابه جنگی ۱

اسلحه کارابین ۲

طرح پازل سه بعدی اسلحه کارابین 2

ادامه خواندن اسلحه کارابین ۲

زیر دریایی

طرح مشبک زیر دریایی چوبی

ادامه خواندن زیر دریایی

تانک ۲

طرح مشبک سه بعدی تانک 2 ادامه خواندن تانک ۲

توپ جنگی

طرح پازل سه بعدی توپ جنگی چوبی ادامه خواندن توپ جنگی

قلعه

طرح مشبک سه بعدی قلعه ادامه خواندن قلعه

هواپیمای ملخ دار چوبی [رایگان]

نقشه ساخت هواپیمای ملخ دار کوچک چوبی

ادامه خواندن هواپیمای ملخ دار چوبی [رایگان]