بایگانی دسته: جامدادی

جا مدادی بسکتبالیست ( لیزری )

جامدادی-بسکتبالیست

 

ادامه خواندن جا مدادی بسکتبالیست ( لیزری )

جامدادی جمجمه (لیزری)

جامدادی طرح جمجمه

ادامه خواندن جامدادی جمجمه (لیزری)

جامدادی فوتبالیست

جامدادی فوتبالیست چوبی

ادامه خواندن جامدادی فوتبالیست

جامدادی ۵ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

طرح مشبک کاری جامدادی چوبی 5

ادامه خواندن جامدادی ۵ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

جامدادی ۴ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

طرح مشبک جامدادی 4

ادامه خواندن جامدادی ۴ [ورژن لیزری+ورژن دستی]

جامدادی طرح سنتی[ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جای مدادی طرح سنتی

ادامه خواندن جامدادی طرح سنتی[ورژن دستی+ورژن لیزری]

جامدادی رومیزی [ورژن دستی+ورژن لیزری]

طرح مشبک جامدادی رومیزی (ورژن لیزری+ورژن دستی)

ادامه خواندن جامدادی رومیزی [ورژن دستی+ورژن لیزری]

جامدادی تنیس

طرح مشبک سه بعدی جامدادی تنیس

ادامه خواندن جامدادی تنیس

جای خودکار و خودنویس

طرح مشبک جعبه خودکار و خودنویس ادامه خواندن جای خودکار و خودنویس