بایگانی دسته: دانیاسور

دندان شمشیری ۲

طرح مشبک سه بعدی دندان شمشیری 2

ادامه خواندن دندان شمشیری ۲

گودزیلا

طرح مشبک سه بعدی گودزیلا ادامه خواندن گودزیلا

دایناسور خزنده

طرح مشبک سه بعدی دانیاسور خزنده چوبی

ادامه خواندن دایناسور خزنده

دانیاسور دندان شمشیری

ادامه خواندن دانیاسور دندان شمشیری

دانیاسور Brachiosaur

ادامه خواندن دانیاسور Brachiosaur

دانیاسور triceratops

ادامه خواندن دانیاسور triceratops