بایگانی دسته: موتور و ماشین

کامیون کت

طرح مشبک کامیون کت

ادامه خواندن کامیون کت

ماشین آتش نشانی ۲

طرح مشبک سه بعدی ماشین آتش نشانی 2

ادامه خواندن ماشین آتش نشانی ۲

قطار ۲ [وکتوری+ورژن لیزری]

قطار چوبی 2

ادامه خواندن قطار ۲ [وکتوری+ورژن لیزری]

کامیون و کانتینر

طرح مشبک سه بعدی کامیون و کانتینر

ادامه خواندن کامیون و کانتینر

ماشین فرمول یک [رایگان]

طرح مشبک سه بعدی ماشین فرمول یک -2 ادامه خواندن ماشین فرمول یک [رایگان]

جرثقیل

طرح مشبک سه بعدی جرثقیل چوبی ادامه خواندن جرثقیل

اتوبوس دو طبقه

طرح مشبک سه بعدی اتوبوس 2 طبقه

ادامه خواندن اتوبوس دو طبقه

ماشین قدیمی [رایگان]

طرح مشبک ماشین قدیمی چوبی

ادامه خواندن ماشین قدیمی [رایگان]

ماشین آتش نشانی

ادامه خواندن ماشین آتش نشانی

تراکتور

ادامه خواندن تراکتور